من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

نظر دادن یا نظر ندادن؟ مسئله این است!

پست میزارین، اگر کلا  نباید نظر بدیم خوب نظرات رو بسته نگه دارین، اگر فقط بعضیا نباید نظر بدن به ما بگین کمتر به ما بی احترامی میشه، وقتی میبینین و جواب نمیدین دقیقا یک حسی مثل سین کردن و جواب ندادن داره، شما اگر جوابتون سکوته تایید کنین در جواب سه نقطه بزارین،مرسی اه

اگر نظر دادن آزاده، چرا جواب نمیدین؟ اگر جوابی ندارین، چرا نظرات آزاده!؟ 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان