من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

خط فقر

طبق آخرین اخبار اعلام شده:خط فقر 10 میلیون !!!!!!!!
اگر خط فقر رو سطح زمین در نظر بگیریم، ما که در حال حاضر داریم تو طبقه4- زندگی میکنیم.
اون بنده های خدایی که حقوقشون حدودا 1 میلیون هست هم، دیگه نزدیک هسته داخلی زمین دارن زندگی میکنن.

شما طبقه چندم هستین؟


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان