من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

.

به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد
عجب از محبت من که در او اثر ندارد
غلط است هر که گوید که به دل رهست دل را
دل من ز غصه خون شد، دل او خبر ندارد
وحشی بافقی


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان