من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

خوشحالم

خوشحالم به اندازه برد تیم پرسپولیس با گل دقیقه93، شجاع خلیل زاده.

+لازمه بگم پرسپولیسی ام؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان