من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

.

شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است؟ 
من دقیقا به همین حال دچارم امروز.......
پ. ن:این شعر دقیقا وصف الان من است! 
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان