من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

داب اسمش

ویدیو1:نوستالژی

ویدیو2:سوسیس

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان