من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

.

آدمیست دیگر
یک روز حوصله 
هیچ چیز را ندارد
دوست دارد بردارد
خودش را بریزد دورزنده یاد حسین پناهی


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان