من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد


9ربیع الاول وآغاز امامت حضرت مهدی مبارک. 


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان