من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

جناب برادر

برادر جان ترم دانشگاهش رو به اتمام هست و استرس رفتن به سربازی و آموزشی دارن
من:کی دفترچه رو میفرستی؟
برادرجان:اواخر پاییز
من:استرس داری؟
برادر جان:نه زیاد، خلاصه باید رفت سربازی دیگه، نگران آموزشیم هستم
من :نگران نباش، به دلم افتاده خاش خدمت میکنی😂
برادرجان:انشالله
برادر جان بعد از چند ثانیه:چــی؟ گفتی کجا؟ نه گفتی کجا؟
من:هیچی نیست نهایتا شهید میشی😂😂😂🤦


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان