من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

نه به خشونت علیه کودکان

خشونت علیه کودکان  که فقط ضرب وشتم نیست، خشونت یعنی باعث این بشین  یک کودک اینقدر گرسنگی بکشه که دچار سوء تغذیه بشه.
نه به خشونت علیه کودکان
نه به خشونت علیه کودکان یمننه با سیاست کاری دارم، نه با عرب زبان بودن مردم یمن، فقط میدونم بچه ها هیچ دخالتی ندارن و بی گناه هستن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان