من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

.

باید امشب بروم
باید امشب چمدانی که به اندازه پیراهن تنهاییِ من
جا دارد، بردارم

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان