من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

پیش بینی

پرسپولیس3-0کاشیما
نظر شما چیست؟ پ. ن:گزارشگر مزدک میرزایی🤦
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان