من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

فینال آسیا(برگشت)

+کاشیما،کاشیما،ننگ به نیرنگ تو
خون ارتش سرخ ما میچکد از چنگ تو
+عمق فاجعه اونجاست که مدافع با تجربه مصدوم میشه مهاجم کم تجربه وارد زمین میشه، مهاجم بیرون برده میشه مدافع وارد زمین میشه.
+بازیکن نداشتیم این رو قبول کنین.
+یک عدد مبهم افسرده و دیگر هیچ
+خواهر:کاشیما یعنی چی
من:یعنی بشین فوتبال رو ببین حرف نزن


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان