من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

.

لیلا که شدی حرف مرا میفهمی/مجنون تمام قصه ها نامردند

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان